Tuesday, May 15, 2012

Thống Tướng Lê Văn Tỵ / Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Quốc Gia

 1904-1964
Sinh ngày 17 tháng 5 năm 1904 tại làng Thắng Nhì, Vũng Tàu
1915: Theo học Trường Thiếu Sinh Quân Thủ Dầu Một
1922: Ra trường, nhập ngũ vào Quân Đội Viễn Chinh Pháp
1922-1930 Du học tại Trung Tâm Huấn Luyện Quân Sự Fréjus, Pháp
1933: Về Việt Nam
1934: Thăng cấp Thiếu Úy
1940: Thăng cấp Trung Úy
1945: Sau khi Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương vào ngày 9 tháng 3-1945, cùng một số quân nhân Pháp theo đơn vị rút về Cà Mau để kháng Nhật. Khi Quân Đội Pháp đầu hàng di chuyển về Hương Mỹ Bến Tre.
1946: Trở lại Sài Gòn khi ngang qua Tân Trụ, Long An bị Việt Minh bắt giữ và đem xử bắn. Tới giờ hành quyết lại được giải thoát bởi chính 2 xạ thủ là cựu quân nhân thuộc quyền lúc trước. Hai người này hồi chánh và phục vụ dưới quyền cho đến khi ông từ trần.
1946: Thăng cấp Đại Úy.
1948: Chánh Võ Phòng Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân
1949: Thắng cấp Thiếu Tá. Chỉ Huy Trưởng Tiểu Đoàn Danh Dự Vệ Binh Nam Việt.
- Chỉ Huy Trưởng Trường Vệ Binh Nam Việt
1950: Thăng cấp Trung Tá. Tham Mưu Trưởng Biệt Bộ Tham Mưu Bộ Quốc Phòng.
1951: Ngày 6 tháng 6 Tổng Chỉ Huy cuộc Duyệt Binh Hưng Quốc Khánh Niệm lần thứ 149 tại Sài Gòn.
- Thăng cấp Đại Tá
1-10 Chủ Tọa lễ mãn khóa 2 Lê Lợi Trường Võ Bị địa phương Huế
1952: Ngày 12-4, Tham Mưu Trưởng Liên Quân Quân Đội Quốc Gia
1-7 Tư Lệnh Đệ Nhất Quân Khu
1954: Ngày 1-12 vinh thăng Thiếu Tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Quốc Gia
1955: ngày 26 tháng 10 Vinh thăng Trung Tướng
1956: Ngày 8 tháng 12 Vinh thăng Đại Tướng
1959: Ngày 27 tháng 7 Công Du Tân Gia Ba và Mả Lai
1964: 21 tháng 7 Vinh thăng Thống Tướng và Đệ Nhất đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
1964: 20 tháng 10 từ trần tại tư dinh với bệnh ung thư phổi hưỡng thọ 60 tuổi với 42 năm quân ngủ.

No comments:

Post a Comment