Thursday, May 17, 2012

Chuẩn Tướng Phan Phụng Tiên Tư Lệnh Sư Đoàn 5 KQ

(1930-1995)
SQ 50/600.096
Sanh tháng 6 năm 1930 tại Hải Ninh
1951: Khóa 1 Lê Lợi Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
1952: Tốt nghiệp Thiếu Úy
1954: Đại Úy Trưởng phòng hành quân đệ nhất phi đoàn tác chiến và liên lạc.
- Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 1 vận tải
1960: Ngày 12-11 lúc 1 giờ chiều, Phi Công Trưởng C47 đưa Đại Tá Nguyễn Chánh Thi, Trung Tá Vương Văn Đông và một số SQ tham gia đảo chánh 11-11-1960 bay sang phi trường Panchentong Nam Vang, đào thoát có mang theo Trung Tướng Thái Quang Hoàng làm con tin ( phi cơ được chính phủ Cam Bốt hoàn trả 10-10-1962)
1963: Sau Đảo chánh được trở về phục vụ trong quân đội
1964: Ngày 1-2 thăng Thiếu tá thực thụ
1968: Tháng 5 Đại Tá Chỉ Huy Trưởng căn cứ Tân Sơn Nhất thay thế Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương .
- Kiêm Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn 1 Vận tải C-47
- Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Không Quân Tân Sơn Nhất
1972: Ngày 1-11 vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức
1974: Ngày 1-3 vinh thăng Chuẩn Tướng thực thụ
1975: Định cư tại Florida Hoa Kỳ
1995: tháng 10 mãn phần tại Florida Hưởng thọ 65 tuổi.

No comments:

Post a Comment