Thursday, May 17, 2012

Thiếu Tướng Võ Xuân Lành Tư Lệnh Phó Không Quân VNCH

(1931-1982)
SQ: 51/600.190
Sanh tháng 3-1931 Vĩnh Bình
1951: Khóa 1 Lê Văn Duyệt Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tốt nghiệp cấp bậc Thiếu Úy
1952: Khóa 2 Hoa tiêu Quan Sát TTHL/KQ Nha Trang
1954: Trung Úy Phi Đoàn 1 Quan Sát Đà Nẵng.
1964:  Ngày 1-1 Thiếu Tá CHT Phi Đoàn Phượng Hoàng 514 Biên Hòa
- Giám Đốc Trung tâm Hành quân Không quân.
- Không Đoàn Trưởng Không Đoàn 23 tân lập Biên Hòa
1965: Trung Tá CHT Trung Tâm Huấn Luyện KQ Nha Trang
- CHT Căn cứ 2 trợ lực KQ Biên Hòa kiêm CHT Phi Đoàn Khu trục
1967: Ngày 1-11 Đại Tá Tư Lệnh Phó Không Quân
1969: Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức
1970: Khánh thành trường Chỉ Huy và Tham Mưu Trung Cấp Không Quân Nha Trang
1972: Vinh thăng Chuẩn Tướng thực thụ
1973: Ngày 1-5 chủ tọa mừng 3 năm thành lập Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Hòa.
1974: Ngày 1-4 vinh thăng Thiếu Tướng nhiệm chức
1975: Định cư tại Mountain View, California Hoa Kỳ
1982: Từ trần lúc 5 giờ sáng ngày 29-10 Hưởng dương 51 tuổi

No comments:

Post a Comment