Thursday, May 17, 2012

Chuẩn Tướng Từ Văn Bê Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật và Tiếp Vận Không Quân

(1931-2008)
SQ: 51/600.135
Sanh ngày 31-10-1931 tại Long Xuyên
1949: Tốt nghiệp bằng Thành Chung
1951: Tốt nghiệp Tú tài Phần Nhất ( Lycee Chasseloup Laubat Sàigòn)
1953: Tốt nghiệp Tú tài phần 2
- Tháng 6 Du học khóa Sĩ Quan cơ khí Hàng Không tại Trường Võ Bị Không Quân Salon de Provence.
1955: Tốt nghiệp cấp bậc Thiếu Úy
- Phụ Tá Sĩ Quan Kỹ Thuật thuộc phi đoàn 1 tác chiến và Liên lạc Nha Trang
1956: Sĩ Quan Cơ Khí Phi Đoàn 1 tác chiến
- Trung Úy Trưởng phòng Kỹ thuật Phi Đoàn 1 Khu trục
1958: Thắng cấp Đại Úy
- Du Học tu nghiệp Căn Cứ Không Quân HK Clark Phi Luật Tân
- Giám Đốc Công Xưởng Biên Hòa
1963: Thiếu tá tạm thời
1964: Tư Lệnh Không Đoàn Kỹ Thuật và Tiếp Vận ( Biên Hòa)
1965: Thăng cấp Thiếu Tá thực thụ
1966: Trung Tá nhiệm chức
1967: Trung Tá thực thụ
1968: Đại tá Nhiệm Chức
1969: Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật và Tiếp Vận Không Quân
1974: Tháng 1 vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức
Từ năm 1958 cho đến 1975 chỉ huy đơn vị này trong 17 năm
1975: Định cư tại Oklahoma Hoa Kỳ
2008: ngày 25-2 lúc 6:16 tối, Mãn phần tại Okllahoma hưỡng thọ 77 tuổi.

 

No comments:

Post a Comment