Monday, May 21, 2012

Thiếu Tướng Đoàn Văn Quảng Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt

(1923-1984)
SQ: 43/300.953
Sanh ngày 16-9-1923 tại Hải Dương


- Phu nhân: Bà Lê Thị Cẩm Vân
Sanh hạ 8 người con 4 trai và 4 gái

1937: Theo học trường Thiếu Sinh Quân (14 tuổi) Phủ Lạng Thương, Đáp Cầu, Bắc Ninh ra trường năm 1943
1945: Tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Pháp với cấp bậc Thiếu Úy
- Ra trường phục vụ trong đơn vị Nhảy Dù
- Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Đội, đồn trú tại Bãi Cháy.
1954: Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2 Ngự Lâm Quân Đà Lạt.
1955: Quân Khu Trưởng Quân Khu Thủ Đô
- Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hành Quân Quân Khu 5 Cần Thơ.
1959: Trưởng Phái Đoàn công du viếng thăm các Trung Tâm Huấn luyện Bộ Binh Hoa Kỳ tại Hawaii, Hoa Kỳ
- ngày 11-2 Chỉ Huy Trưởng Trường Hạ Sỉ Quan Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
- Tư Lệnh Phó Quân Khu 5 Cần Thơ.
1961: Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 9 Bộ Binh
1963: 7-11 Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh
1964: Chỉ Huy Trưởng Trường Biệt Động Quân vùng 3 Chiến thuật.
- Tư Lệnh Biệt Khu Phước Bình Thành.
- Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt thay thế Chuẩn Tướng Lam Sơn
- Ngày 1-11 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức.
1965: Vinh thăng Chuẩn Tướng thực thụ
1966: Vinh thăng Thiếu Tướng nhiệm chức
1968: Trưởng phái đoàn Lực Lượng Đặc Biệt tham dự Hội Nghị LLDB Đông nam á tại Naha, Okinawa Japan
1969: Phụ Tá Tư Lệnh Quân Đoàn 2 và Vùng 2 Chiến Thuật
1972: Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung
1975: Sau 30-4 ở Tù Cộng Sản. 
1984: Từ trần ngày 6-3 tại trại giam Nam Hà, Hà Nam Ninh. 
Hưởng thọ 61 tuổi.
1986: Phu nhân bốc mộ, hỏa thiêu. Di cốt mang theo gia đình đến nơi định cư tại North Carolina tháng 8 năm 1992 cùng với 8 người con.


Chuẩn tướng Đoàn văn Quảng, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt từ năm 1964 đến năm 1969. Chuẩn Tướng Đoàn văn Quảng chết trong trại giam Bắc Việt sau ngày 30/4/1975

No comments:

Post a Comment