Thursday, June 22, 2017

Chuẩn Tướng Võ Dinh Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Không Quân (1929-2017)

SQ: 49/600.095
Sanh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Thừa Thiên
1950: SVSQ Khóa 3 Trần Hưng Đạo, Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.
1951: Tuyễn chọn đơn vị Không Quân khi tốt nghiệp.
1952: Khóa 1 Hoa tiêu Quan Sát TTHL/KQ Nha Trang.
1953: 1-7 Đại Úy Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn 2 Quan sát và trợ chiến tại Nha Trang.
1955: Theo học khóa Tham Mưu tại trường tham mưu Paris, Pháp
- Khóa bổ túc Hoa tiêu căn cứ KQ Marrakech, Maroc.
- 7-7 Thiếu tá Chỉ Huy Trưởng căn cứ Không Quân Chiến thuật Số 1 Nha Trang.
1956: Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng căn cứ trợ lực Không Quân số 2 Biên Hòa.
1957: Tốt nghiệp khóa Thực Tập Chỉ Huy tại Clarkfield căn cứ Không Quân Hoa Kỳ ở Phi Luật Tân.
1-11 Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng căn cứ trợ lực Không Quân số 4 Đà Nẵng.
1958: Tốt nghiệp khóa Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp Fort Leavenworth, Kansas Hoa Kỳ.
1959: Trung Tá Phụ tá Thanh Tra Bộ Tư Lệnh Không Quân.
- Tốt Nghiệp khóa Chiến Tranh Chính Trị cao cấp Sàigon.
1960: Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị Bộ Tư Lệnh KQ.
- Tốt nghiệp khóa Cao Đẳng Quốc Phòng Monterey, California.
1961: Tham Mưu Phó Nhân viên tại Bộ Tư Lệnh Không Quân.
1967: Đại Tá Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Không Quân.
1972: 1-11 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức.
1974: 1-3 Vinh thăng Chuẩn Tướng thực thụ.
1975: Định cư tại Corona California


VÕ DINH
Tiểu sử
Sinh 28 tháng 6 năm 1929 (88 tuổi]]
Thừa Thiên, Việt Nam
Mất 20 tháng 6 năm 2017
Binh nghiệp
Phục vụ Flag of South Vietnam.svg Việt Nam Cộng hòa
Thuộc Flag of the South Vietnamese Army.jpg Quân lực VNCH
Năm tại ngũ 1950-1975
Cấp bậc US-O7 insignia.svg Chuẩn tướng
Đơn vị Fatherland - Space.png Không quân
Chỉ huy Flag of France.svg QĐ Liên hiệp Pháp
Flag of the Vietnamese National Army.svg Quân đội Quốc gia
Flag of the South Vietnamese Army.jpg Quân lực VNCH
Tham chiến Chiến tranh Việt Nam
Võ Dinh (1929 - 2017), nguyên là một tướng lĩnh Không Quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Chuẩn tướng. Ông xuất thân từ trường Võ bị Liên quân do Chính phủ Quốc gia Việt Nam được Quân đội Pháp hỗ trợ mở ra ở nam Cao nguyên Trung phần Việt Nam trên cơ sở cũ của trường Võ bị Liên quân Viễn Đông của Quân đội thuộc địa Pháp. Sau khi tốt nghiệp, ông trúng tuyển vào Quân chủng Không quân và đã phục vụ ở đơn vị này cho đến ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Mục lục


Tiểu sử & Binh nghiệp

Ông sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Thừa Thiên, miền Trung Việt Nam, trong một gia đình thuộc một gia tộc khoa cử đã có mấy đời làm quan dưới triều Nhà Nguyễn. Ông học phổ thông tại Huế. Năm 1949, ông tốt nghiệp Trung học chương trình Pháp tại trường Quốc học Huế với văn băng Tú tài toàn phần (Part II).

Quân đội Liên hiệp Pháp

Cuối tháng 9 năm 1950, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào Quân đội Liên hiệp Pháp, mang số quân: 49/600.095. Theo học khóa 3 Trần Hưng Đạo tại trường Võ bị Liên quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1950. Ngày 25 tháng 6 năm 1951 mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch. Sau khi ra trường, ông được tuyển chọn vào Quân chủng Không quân, theo học khóa 1 Hoa tiêu Quan sát tại Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang, khai giảng ngày 30 tháng 3 năm 1952.[1]

Quân đội Quốc gia Việt Nam

Đầu tháng 12 năm 1952, mãn khóa học Không quân, ra trường ông chuyển sang Phục vụ Quân đội Quốc gia, về phục vụ tại Ban Không quân trong Bộ Tổng tham mưu. Cuối tháng, ông được thăng cấp Trung úy tại nhiệm. Đầu tháng 7 năm 1953, ông được thăng cấp Đại úy tại nhiệm, Sau đó ông chuyển ra Duyên hải miền Trung, được cử làm Chỉ huy trưởng Phi đoàn 2 Quan sát và Trợ chiến tại Nha Trang. Đầu năm 1954, ông được lệnh bàn giao Phi đoàn 2 lại cho Trung úy Nguyễn Văn Lượng.

Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Đầu năm 1955, ông được cử đi du học và tốt nghiệp khóa Tham mưu tại Trường Tham mưu Paris, Pháp. Sau đó theo học khóa Bổ túc Hoa tiêu tại Căn cứ Huấn luyện Không quân Marrakech, Maroc. Tháng 7 cùng năm, mãn khóa về nước chuyển phục vụ cơ cấu mới là Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông được thăng cấp Thiếu tá và giữ chức vụ Chỉ huy trưởng căn cứ Không quân Chiến thuật số 1 ở Nha Trang. Đầu năm 1956, ông chuyến về làm Chỉ huy trưởng căn cứ Trợ lực Không quân số 2 ở Biên Hòa do Không quân Pháp chuyển giao. Giữa năm 1957, ông được cử đi du học và tốt nghiệp khóa Thực tập Chỉ huy tại Clarkfield căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở Phi Lật Tân. Tháng 11 cùng năm, ông được cử làm Chỉ huy trưởng căn cứ Trợ lực Không quân số 4 ở Đà Nẵng do Không quân Pháp chuyển giao.
Giữa năm 1958, ông được cử đi du học và tốt nghiệp khóa Chỉ huy Tham mưu cao cấp tại trường Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ. Đầu năm 1959, ông được thăng cấp Trung tá giữ chức vụ Phụ tá Thanh tra tại Bộ Tư lệnh Không quân. Cùng năm ông được cử đi học và tốt nghiệp khóa Chiến tranh Chính trị cao cấp do Nha Tâm lý chiến tổ chức tại Sài Gòn. Đầu năm 1960, ông được chỉ định làm Tham mưu phó Chiến tranh Chính trị tại Bộ Tư lệnh Không quân. Cuối năm, ông được cử đi du học và tốt nghiệp khóa Cao đẳng Quốc phòng tại Monterey, Tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tháng 2 năm 1961 về nước, ông giữ chức vụ Tham mưu phó Nhân viên tại Bộ Tư lệnh Không quân.
Ngày Quốc khánh Đệ Nhị Cộng hòa 1 tháng 11 năm 1967, ông được thăng cấp Đại tá tại nhiệm, Sau đó giữ chức Tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh Không quân thay thế Đại tá Võ Xuân Lành lên làm Tư lệnh phó Quân chủng Không quân.
Ngày Quốc khánh 1 tháng 11 năm 1972, ông được thăng cấp Chuẩn tướng tại nhiệm và ở chức vụ Tham mưu trưởng Không quân cho tới cuối tháng 4 năm 1975.

1975

Ngày 30 tháng 4, ông di tản ra khỏi Việt Nam. Sau đó sang định cư tại Corona, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Gia tộc và Gia đình

 • Ông nội: Cụ cố Võ Liêm (nguyên Thượng thư Bộ Lễ dưới 2 triều Vua Khải Định và Bảo Đại)
 • Bá phụ: Cụ Võ Chuẩn (nguyên giữ chức Quản đạo Kontum và Tổng đốc Quảng Nam dưới triều Vua Bảo Đại)
 • Thân phụ: Cụ Võ Trị (nguyên là một nhà Nho học uyên thâm)
 • Bào đệ: Ông Võ Quế (nguyên Đại tá Không đoàn trưởng Không đoàn Yểm cứ thuộc Sư đoàn 6 Không quân Việt Nam Cộng hòa)
 • Tướng Dinh là em thúc bá với ông Võ Sum (nguyên Đại tá Hải quân Việt Nam Cộng hòa) và nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh (Võ Thị Hoài Trinh). Hai vị này là con của cụ Võ Chuẩn.

On Saturday, June 24, 2017 9:24 AM, NHAN CAO wrote:
KÍNH ĐIẾU CHUẨN TƯỚNG VÕ DINH
KHÔNG LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ.

Nếu quả thật niên trưởng đã bay cao
Ngàn bóng hạc soải cánh không theo kịp
Như ngày xưa Tướng ngồi xem mây tím
Đàn chim về, khói lửa bỏ sau lưng

Xé không gian, bom nổ vỡ đêm sương
Trăm oanh tạc thay phiên cầy đất địch
Nón phi công đã ghi bao chiến tích
Vẫn anh hùng làm chủ cả không gian

Thế mà nay niên trưởng bỗng đăng vân
Khi phi vụ non sông chưa dứt điểm
Huynh đệ chi binh khắp phương trời quý mến
Kính dâng người âm hưởng sa trường xưa

Nén hương buồn thắp sáng chuyến bay trưa
Mỗi chiến hữu một đường mây cầu nguyện
Bái tiên sinh phiêu diêu miền diễm tuyệt
Vũ trụ mời Thiếu Tướng tới vô cùng ...

CAO MỴ NHÂN

9 comments:

 1. PHÂN ƯU
  Được tin
  Chuẩn Tướng Không Quân VÕ DINH
  Nguyên Tham Mưu Trưởng Không Quân VNCH
  Cựu SVSQ Khoá 3 Trường VBQGVN
  Đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 37 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017
  Tại San Jose California,USA
  Hưởng thọ 89 tuổi
  Chân thành chia buồn cùng Bà Quả Phụ Võ Dinh và tang quyến.
  Nguyện cầu Linh hồn Phê-Rô Võ Dinh
  sớm hưởng Nhan Thánh Chúa

  HỘI ÁI HỮU KHÔNG QUÂN VNCH
  MIỀN TRUNG CALIFORNIA ​
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  ReplyDelete
 2. Nhận được tin buồn:
  Cố Chuẩn Tướng Không quân

  Phêrô VÕ DINH

  Nguyên Tham Mưu Trưởng Không quân VNCH
  Đã từ trần ngày 28 tháng 06 năm 2017
  Tại thành phố San Jose, California
  Hưởng thọ 89 tuổi
  Thành kính phân ưu cùng tang quyến cố Chuẩn Tướng VÕ DINH
  Nguyện xin Thiên Chúa vô cùng cao cả,
  sớm đón nhận linh hồn cố Chuẩn Tướng Phêrô VÕ DINH vào nước Chúa,
  hưởng nhan thánh Người đời đời.

  Phu nhân cố Trung Tướng Tư lệnh Không quân VNCH
  Ban biên tập và Ban điều hành Giai phẩm LÝ TƯỞNG

  ReplyDelete
 3. KQ Nguyễn Hữu Thiện (Úc Châu)
  Cho tới những năm tháng cuối đời, cố Niên trưởng (Chuẩn tướng) Võ Dinh vẫn tiếp tục là “độc giả trung thành” của đặc san Lý Tưởng - Úc Châu; mỗi năm ông không quên gửi 20 Mỹ kim gọi là bưu phí cho KQ Bùi Tá Khánh (PĐ-219), đại diện Lý Tưởng - Úc Châu và Ban thực hiện Quân Sử Không Quân tại Hoa Kỳ.

  [Viết một cách chính xác, tờ Lý Tưởng - Úc Châu được gửi tới NT Võ Dinh dưới hình thức “Kính Biếu”, thay lời cảm ơn NT đã tận tình chiếu cố, giúp đỡ trong việc thực hiện cuốn Quân Sử Không Quân, nhưng có lẽ vì là người trọng nguyên tắc, NT đã gửi trả “tiền tem”]

  Tuy nhiên không phải vì cố NT Võ Dinh “chơi đẹp” tôi mới viết những dòng tưởng nhớ này, mà từ trước năm 1975, bản thân tôi đã có ấn tượng tốt đẹp về vị Tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh Không Quân, mà một số người mô tả là rất “réc-lô”!

  Nguyên sau ngày rời xứ Thượng để về xứ Bưởi, tôi trở thành người thân cận của Đại tá (sau lên Chuẩn tướng) Từ Văn Bê, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận Không Quân. Tôi còn nhớ rất rõ, mỗi lần có phái đoàn BTL/KQ về thanh tra CCKQ Biên Hòa, nếu chỉ có ông Tư lệnh (Trung tướng Trần Văn Minh) và các ông Tham mưu phó thì tương đối “đỡ lo”, nhưng một khi có ông Tham mưu trưởng (Chuẩn tướng Võ Dinh) tháp tùng thì đừng có “dỡn mặt”. Mỗi lần như thế, ông Từ Văn Bê lại căn dặn các ông chỉ huy trưởng dưới quyền: Mấy anh nhớ là kỳ này có ông Tham mưu trưởng về đó nghen!

  Cho nên trong đầu tôi cứ đinh ninh Chuẩn tướng Võ Dinh là người rất “khó”, và thương tội thằng bạn cùng khóa cùng ngành, ngày ấy bốc phải cái thăm về “Văn phòng Tham mưu trưởng KQ”!

  Vì thế vào khoảng cuối năm 1973, khi được ông Từ Văn Bê trao nhiệm vụ tới tư gia NT Võ Dinh ở Tân Sơn Nhất trao tận tay NT một số hồ sơ, tôi hơi “rét”. Nào ngờ đích thân NT đã rót nước mời tôi, sau khi mở phong thư liếc qua xấp hồ sơ đã hỏi tôi đủ thứ chuyện ở Biên Hòa; nhất là sau khi được biết tôi là bạn cùng khóa với Trung úy P, Sĩ quan CTCT tại Văn phòng Tham mưu trưởng, ông càng vui vẻ, thân mật, và sau đó tiễn tôi ra tận cửa.

  Đó lần duy nhất trong đời tôi được nói chuyện trực tiếp với NT Võ Dinh (sau đó ít lâu, tôi có tháp tùng ông Từ Văn Bê về Tân Sơn Nhất phúng điếu Nhạc phụ của NT Võ Dinh, nhưng chỉ đóng vai “tùy tùng”).

  Phải đợi tới sau khi ra hải ngoại, tới những năm đầu của Thế kỷ 21, tôi mới có cơ hội liên lạc lại với NT Võ Dinh.

  Nguyên vào năm 2002, sau khi Liên Hội Ái Hữu Không Quân QLVNCH – Úc Châu quyết định thực hiện cuốn Quân Sử Không Quân VNCH, bản thân tôi được trao trách nhiệm biên soạn đã lần lượt gửi ba “Thư Tham Khảo” tới các Niên trưởng Không Quân (phổ biến trên Lý Tưởng - Úc Châu và Lý Tưởng của Tổng Hội Không Lực một cách chung chung), tôi đã nhận được đủ ba lá thư hồi đáp của NT Võ Dinh.

  Có thể nói trong khi các bài viết Ngành Quan Sát của đàn anh Võ Ý, Ngành Trực Thăng của đàn anh Đỗ Văn Hiếu, Phi Đoàn 2 Khu Trục của đàn anh Trần Bá Hợi, Ngành Kỹ Thuật & Tiếp Vận của các NT Nguyễn Đức Hòa, Trần Phước Hội..., ký ức của các NT Nguyễn Quang Tri, Vũ Thượng Văn, Phùng Văn Chiêu, Trần Phước (Mệ)... đã cung cấp những dữ kiện tổng quát, thì ba lá thư hồi đáp của NT Võ Dinh, với ký ức tuyệt vời, đã giúp chúng tôi những chi tiết quý báu về “thuở ban đầu” của KQVN; đặc biệt về các diễn tiến, các danh xưng, các cấp chỉ huy vào từng mốc điểm thời gian. Lấy thí dụ một đoạn trong thư hồi đáp số 3 mà chúng tôi trích đăng nguyên văn sau đây:

  (5) Lúc bàn giao thì Căn Cứ KQ Nha Trang được BTLKQ gọi là “Căn Cứ 1 Chiến Thuật KQ” và Centre d’Instruction Aérienne được gọi là “Trung Tâm Huấn Luyện KQ”. Đến 1957, lúc tôi được lệnh vào Biên Hòa tiếp nhận Căn Cứ này thì BTLKQ quyết định đổi danh xưng “Căn Cứ Chiến Thuật” thành “Căn Cứ Trợ Lực”. Lúc tôi bàn giao cho Thiếu tá Oánh, lúc đó là Chỉ Huy Trưởng TTHLKQ, thì Căn Cứ Chiến Thuật và TTHLKQ được sát nhập thành một đơn vị mới với danh hiệu là “Căn Cứ Huấn Luyện KQ”.

  ReplyDelete

 4. Một điều thú vị nữa, ít ra cũng là với cá nhân tôi, cả ba lá thư hồi đáp đều được NT Võ Dinh đánh bằng máy đánh chữ (typewriter) không có dấu, đánh xong mới bỏ dấu bằng tay, và ký tên bằng bút nguyên tử. Tôi rất thắc mắc nhưng không dám hỏi: NT không thể cầm bút vì tay đã run, và NT không sử dụng computer vì tinh thần... hoài cổ? Ba lá thư “khác thường” ấy tôi giữ mãi, như chút kỷ niệm với “người xưa”, chút hoài niệm những “ngày xưa”.

  * * *

  Sau khi cuốn Quân Sử Không Quân VNCH được phát hành vào Ngày Không Lực 1 tháng 7 năm 2005 (kỷ niệm 50 năm ngày thành lập KQVN), gửi biếu NT Võ Dinh một cuốn xong là tôi... lơ luôn!

  Một cách chính xác, tôi không bao giờ quên NT Võ Dinh nhưng chỉ vì lười viết thư, lười điện thoại. Phải đợi tới khi bào đệ của NT là Đại tá Võ Quế (nguyên Không đoàn trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Pleiku) qua đời tại Hoa Kỳ, tôi mới bỏ công viết thư chia buồn; một lần rồi thôi.

  Từ đó, tất cả những gì nhắc nhớ tới NT Võ Dinh, với tôi, chỉ là tên NT và số tiền 20 Mỹ kim ủng hộ trong danh sách độc giả Lý Tưởng - Úc Châu ở Hoa Kỳ do KQ Bùi Tá Khánh ghi lại sau mỗi lần gửi báo.

  Thật tình mà nói, mỗi lần thấy tên NT Võ Dinh trong danh sách ấy, trong lòng tôi rất mừng, bởi biết rằng một khi NT còn đọc báo được là còn minh mẫn, còn mạnh khỏe.

  Nhưng rồi đời người cũng qua. Người chết có lẽ không chấp nhất, nhưng kẻ còn sống vẫn cảm thấy ân hận!

  Nguyện cầu Linh Hồn Niên Trưởng sớm hưởng phúc trường sinh trên Nước Chúa.

  KQ Nguyễn Hữu Thiện (Úc Châu)

  * * *

  Các chức vụ NT VÕ DINH đã nắm giữ:

  - Chỉ huy trưởng Phi Đoàn 2 Quan Sát & Trợ Chiến (tiền thân của Phi Đoàn 112)
  - Chỉ huy trưởng Căn Cứ 1 Chiến Thuật KQ (Nha Trang)
  - Chỉ huy trưởng Căn Cứ 2 Trợ Lực KQ (Biên Hòa)
  - Chỉ huy trưởng Căn Cứ 4 Trợ Lực KQ (Đà Nẵng)
  - Phụ Tá Thanh Tra BTL/KQ
  - Tham mưu phó Nhân Viên BTL/KQ
  - Tham mưu phó Chiến Tranh Chính Trị BTL/KQ
  - Tham mưu trưởng BTL/KQ

  ReplyDelete
 5. Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hành dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bóng để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đứng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ ..có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy mafia cs trung cộng trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng …
  Reply

  ReplyDelete
 6. .Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên ngành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … . Vào cuối thế kỷ 20 các nước cs … liên xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt động phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tức trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với đám đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng sâu hiểm thâm độc với một lực lượng khổng lồ nhũng tổ chức hoạt động trong bóng tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới để chúng dể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của bọn quan thầy tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

  ReplyDelete
 7. -TỐ CÁO NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VÂT ÂM BINH M FIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC SÚC VẬT ÂM BINH MA FIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT hãy cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cộng sản với biệt tài bắt hồn nhân loại bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp với đội ngủ âm binh ma fia hùng hậu giàn trãi khắp.nơi lai vô ảnh khứ vô tung những con thú đeo mặt nạ người một loại rô bốt người được điều khiển từ xa …. âm thầm cùng nhau phối hợp chầu chực trong bóng tối cùng nhau hợp sức hành động cài cắm câu mồi giăng bẩy nam nữ nhân kế moi móc đời tư…xui khiến phạm tội khống chế bắt hồn đưa vào tổ chức trở thành một thành viên âm binh ma fia âm thầm bán linh hồn và thể xác cam tâm làm súc vật phục vụ cho đảng những con mồi chúng thường nhắm đến để bắt lấy linh hồn là giới cầm quyền lảnh đao cao cấp vợ con em của thành phần chúng xem là kẻ thù sử dụng họ làm ang ten tình báo về kinh tế chính trị v…v theo lệnh đảng ngấm ngầm âm thầm tiếp sức cho cộng sản tiêu diệt cha chồng người thân của chúng trong kế sách gậy ông đập lưng ông hay chính xác hơn theo như thằng lê duẩn đã phát biểu trong công cuộc giải phóng miền nam và thực hiện chính sách âm binh súc vật MA FIA HÓA hóa toàn bộ quân dân cán chính ngụy quân ngụy quyền sau giải phóng ngăn ngùa DẬP TẮT MỌI SỰ sự trổi dậy của vnch TRONG TRỨNG NƯỚC bằng lực lượng âm binh ma fia vợ con em của kẻ thù …DÙNG MỞ NÓ ĐỂ RÁN NÓ tiếp tục sự nghiệp gieo truyền lan tỏa hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ ra toàn cầu nhất là trong cộng đồng người việt hãi ngoại và người bản xứ HOA KỲ nhằm xây dựng những đại gia đình âm binh ma fia cộng sản ngấm ngầm mai phục ứng chờ thời cơ trổi dậy thực hiện mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của đảng … CỰC ĐỘ CẢNH GIÁC NHỮNG GÌ ĐẾN từNHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG DÙ LÀ GIỚI TRÍ THỨC HAY LÀ ĐÁM ĐỈ ĐIẾM MA CÔ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ….VỢ CON DIỆN HO.. NHỮNG CÔ DÂU TỘI NGHIÊP V..V VÀ V..V CHÚNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ..TỔ CHỨC LUÔN LUÔN ĐÓN CHỜ ………TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NHỮNG CON THÚ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI VỚI MUÔN VÀN TẤM MẶT NẠ ….TIN LỦ ÁC QUỶ MA FIA CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT nói rằng cộng sản ngu dân hóa để trị là chưa đúng.. phải nói chính xác là chính sách súc vật ma xó âm binh ma fia hóa toàn dân để trị vô cùng tàn bạo và man rợ của lủ thú vật ma fia cộng sản …chúng đã biến con dân thành nhũng con thú bò bốn chân đeo mặt nạ người bán cả linh hồn và thể xác hy sinh tất cả cho đảng trong nhũng đại gia đình ma fia cộng sản đảng chui rúc trong bóng tối đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu … cũng vì bọn ma fia cộng sản đen này mà hiện nay đám thú vật ma fia cs … nhũng con rô bốt người được điều khiển từ xa đã lan tràn như nhũng xác sống gieo truyền hạt giồng đỏ rộng khắp năm châu mà nhất là đang phát triển mạnh mẻ tại đất nước của nữ thần tự do …nếu không kịp thời cảnh giác âm mưu sâu độc và đê hèn của lủ âm binh ma fia cộng sản ..lai vô ảnh khứ vô tung này thì một ngày không xa tượng nử thần tự do sẻ bị đạp đổ thay thế bằng tượng ông mao ông mác ông lê tay cầm búa liềm thống lỉnh nhân loại

  ReplyDelete
 8. … .3/ nghiệm vu của các thành phần ma fia trí thức chủ yếu công tác về mặt chinh trị nằm yên chờ thời ngấm ngầm che dấu bảo vệ và ủng hộ cho các thành phần khác trong tổ chức gây sức ép về các hoạt động trong chính tri hậu thuẩn cài cắm người của chúng vào các cơ quan công quyền kết hợp với các vị quan chức bị mua chuộc chúng lũng đoạn chính trị kinh tế của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho chủ nhân của chúng …với một bon người bị lấy mất trai tim, không còn lương tâm, lương tri không còn biết phân biệt phải trái đúng sai , tuyệt đối chấp hành lệnh của chủ nhân vô điều kiện , các gia đình ma fia này truyền kiếp từ đòi cha sang đời con, đời cháu ,mãi mãi phuc vụ cho bọn ác ma này để giử bí mật tuyệt đối ,hiện nay với tình hình phát triển công nghê cao tôi đang nghi vấn bọn này đang được hổ trợ mọt loại vủ khí bí mật công nghệ cực kỳ cao siêu ,có thể điều khiển con người từ xa mọi lúc nọi nơi thông qua tín hiêu não ,ở trung tâm điều khiển bi mật…. tóm lại chỉ vì một mục đích điên cuồng bọn chúng đả và đang biến con người thanh nhửng xác sống vô tri vô giác như những zoombi lay lan lan toả khăp địa càu chi biết nghe theo lệnh và phụcvụ trung thành tuyệt đối để tiến đến mục đích cuối cùng thu tóm năm châu năm giử quả đất trong tay đương đến vinh quang không còn xa sẽ đưa loài người lên dỉnh cao rừng rú của thời đai nguyên thuỷ sống bầy đàn trong sự chăm sóc và giám sát tận tình,không một kẻ nào có thể ra khỏi tầm tay chăn dắt của bọn ác ma ….thời đại đó sắp đến

  ReplyDelete