Wednesday, May 16, 2012

Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh


Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt 
SQ: 55/700.743
Tên Họ: Trần Văn Nhựt
Ngày và Nơi Sanh: 17/12/1935, Sàigòn

1948-1953: Học sinh các trường Lasn Taberd, Đồng Nai, và Trung Học Huỳnh Khương Ninh Đa Kao Sài Gòn.
1953: Tình nguyện thi tuyển, nhập học Khóa 10 Trần Bình Trọng, Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.
1954: Ra trường với cấp bậc Thiếu Úy Đại Đội Phó Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 68 Việt Nam
1955: Chỉ Huy đơn vị Tiểu Đoàn 1 Bộ Binh Hải Quân, tham gia chiến dịch Đinh Tiên Hoàng do Đại Tá Dương Văn Đức làm CHT
- 26 tháng 10 thăng Trung Úy Đặc Cách tại mặt trận.
- Đại Đội Trưởng Đại Đội 1 kiêm Tiểu Đoàn phó Tiểu Đoàn 1 Bộ Binh Hải Quân.
1956: Du học khóa Không Yễm tại Okinawa Japan.
1958-1959: Du học lớp Căn bản Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến tại Quantico, Virginia Hoa Kỳ.
1960: Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 thay thế Đại Úy Lê Nguyên Khang.
1961: Du Học khóa Chỉ Huy Tham Mưu TQLC Hoa Kỳ.
1962: TĐT Tiểu Đoàn 1 TQLC thay thế Đại Úy Nguyễn Bá Liên
1963: Tham gia đảo chánh 1-11-1963.
- Ngày 2-11 thăng Thiếu Tá tạm thời đặc cách tại mặt trận và giử chức vụ Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.
1964: Tùy Viên Quân Lực tại Phi Luật Tân.
1965: Thăng Thiếu Tá thực thụ.
1966: Thăng Trung Tá nhiệm chức.
1967: Phụ tá Đổng Lý Văn Phòng Bộ Quốc Phòng.
1967-1968:
- Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 18 BB
1968-1969: Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
1969-1970: Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 48, Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
1970-1972: Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Bình Long.
1971: Thăng Đại Tá nhiệm chức.
1972-1975: Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh
1972: 
- Ngày 7-7 thăng Đại Tá thực thụ đặc cách tại mặt trận An Lộc cùng ân thưởng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm nhành Dương Liễu và Huy Chương Đặc Biệt Bình Long Anh Dũng trong mùa hè đỏ lữa 1972.
- Ngày 25-8 Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh thay thế Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp.
- Ngày 1-11 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức Đặc cách tại mặt trận.
1975: 
- Ngày 25-3 di tản Sư Đoàn 2 ra đảo Lý Sơn và về Bình Tuy vào ngày 1-4-1975.
- Ngày 13,14-4 Sư Đoàn 2 điều động ra chiến trường Phan Rang.
- Ngày 16-4 Phan Rang thất thủ.
- Ngày 29-4 di tản cùng Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
- Sau 30-4 định cư tại Houston, Texas và Orange County Hoa Kỳ.

Huy Chương:
- Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
- Chương Mỹ Bội Tinh Đệ Nhất Hạng
- Trên 60 huy chương Quân Sự và Dân Sự.
- 2 Silver Star.
- Legion of Merit (Danh Dự Bội Tinh)
- 2 Bronze Star with V (Valor) device.
- Lục Quân Vinh Công Bội Tinh với V (Valor).
 

Tang Lễ Trung Tướng Tôn Thất Đính


Section 1 Section 2 

Section 3

6 comments:

 1. Vô Cùng Đau Đớn khi nghe tin một vì sao vừa mới rụng:
  Thiếu Tướng Trần Văn Nhật
  Khoá 10 Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt
  Anh Hùng Tử Thủ Bình Long-An Lộc
  Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh QLVNCH
  Vừa tạ thế ngày 6 tháng Giêng năm 2015 tại Nam California
  Xin kính cẩn cúi đầu trước anh linh của Thiếu Tướng

  Gia Đình Lê Xuân Nhị

  ReplyDelete
 2. Chuẩn tướng Trần Văn Nhựt, cựu Tư lệnh Sư đoàn 2, qua đời
  Tuesday, January 06, 2015 5:31:40 PM

  Share on print Print Share on email Email  SANTA ANA, California (NV) - Chuẩn tướng Trần Văn Nhựt, cựu Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh Quân Lực VNCH, vừa qua đời ở tuổi 80, tại thành phố Santa Ana, California, vào lúc 9 giờ tối Thứ Hai, 5 Tháng Giêng, 2015

  Hình Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt của sách Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. (Hình: Người Việt)

  Thiếu tướng Lê Minh Đảo, cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực VNCH và là bạn cùng khóa của vị chuẩn tướng, xác nhận thông tin này.

  Theo dữ liệu của sách Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của ba soạn giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, và Lê Đình Thụy, Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt có trên 60 huy chương quân sự và dân sự, bao gồm: Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, Chương Mỹ Bội Tinh Đệ Nhất Hạng, Huy Chương Sao Bạc, Danh Dự Bội Tinh, Huy Chương Sao Đồng, Lục Quân Vinh Công Bội Tinh...

  Ông sinh ngày 17 Tháng Mười Hai năm 1935 tại Sài Gòn, là con của ông Trần Văn Ngọ và bà Huỳnh Thị Liên.

  Năm 1953, ông nhập học khóa 10 Trần Bình Trọng Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Năm 1954, ông đáo nhậm Tiểu Đoàn 68 Việt Nam với chức vụ Đại Đội Phó. Ông tình nguyện vào lực lượng Bộ Binh Hải Quân, tiền thân của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.

  Năm 1955, ông tham dự trận Giồng Riềng, Rạch Giá, trước khi du học lớp Không Yểm vào năm 1956 tại Nhật, và lớp Căn Bản Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến năm 1958 và lớp Chỉ Huy Tham Mưu Thủy Quân Lục Chiến đầu năm 1961 tại Hoa Kỳ.

  Hình ảnh của Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt của sách Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. (Hình: Người Việt)

  Ông về nước, đến năm 1962, ông là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến, thay thế Đại Úy Nguyễn Bá Liên.

  Năm 1963, ông tham gia cuộc đảo chính cho tướng Dương Văn Minh cầm đầu. Ông được thăng thiếu tá tạm thời đặc cách tại mặt trận và được cử giữ chức Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.

  Năm 1964, ông được thăng Thiếu Tá thực thụ. Năm 1966, ông được thăng Trung Tá nhiệm chức.

  Năm 1967, ông giữ chức Phụ Tá Đổng Lý Văn Phòng Bộ Quốc Phòng và sau đó là Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 18 Bộ Binh.

  Năm 1970, ông trở thành Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Bình Long.

  Năm 1972, ông được thăng Đại Tá đặc cách tại mặt trận An Lộc cùng ân thưởng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu và huy chương đặc biệt Bình Long Anh Dũng trong dịp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thị sát mặt trận An Lộc trong mùa hè đỏ lửa năm này.

  Cũng trong năm 1972, ông được nhận lệnh làm Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh, vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức đặc cách tại mặt trận.

  Ngày 13 và ngày 14 Tháng Tư năm 1975, Sư Đoàn 2 được điều động ra chiến trường Phan Rang. Ngày 16 Tháng Tư, Cộng quân chọc thủng tuyến phòng thủ tại Phan Rang.

  Ngày 29 Tháng Tư, tại Vũng Tàu, ông cùng Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại dùng phi cơ trực thăng cơ hữu HU-1 bay ra biển.

  Sau thời gian di tản tại Philippines, ông định cư tại Houston, Texas, và sau đó là Orange County, California. (T.A.)

  ReplyDelete
 3. HOW TO CREATE a BLOG
  Cách thức làm một blog
  FIGHT for FREEDOM, NOT SLAVERY
  Hãy Chiến Đấu cho TỰ DO, Xin Đừng Giúp Kẻ Ác
  http://vnchdalat-benthuacuoc.blogspot.com/2013/09/how-to-create-blog.html

  ReplyDelete
 4. THANH KINH PHAN UU DEN GIA DINH CO CHUAN TUONG TRAN VAN NHUT.NGUYEN XIN LINH HON ONG VE COI VINH HANG.HOANG PHUONG NGUYEN,NGUOI LINH SDND,QLVNCH.

  ReplyDelete