Thursday, May 17, 2012

Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Lượng Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Không Quân

SQ: 51/600.101
Sanh tháng 2-1931 tại Kiến An

1951: Khóa 1 Lê Lợi Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
1952: Thiếu Úy theo học khóa 2 Hoa tiêu Quan sát Nha Trang
1955: Trung Úy Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn 1 Quan Sát Nha Trang
1963: Thiếu Tá Liên Đoàn Trưởng Khóa Sinh TTHL/KQ Nha Trang
1964: 11-8 thăng Thiếu Tá thực thụ
1970: Tháng 7 Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Không Quân Nha Trang
1972: Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức
1974: Ngày 1-3 Vinh thăng Chuẩn Tướng thực thụ
1975: Định cư tại Mountain View California Hoa Kỳ

1 comment: