Monday, May 14, 2012

Trung Tướng Nguyễn Văn HiếuĐời Binh Nghiệp Trung Tướng Nguyen Van Hiếu
10/4/1975 Truy thăng Trung Tướng
08/4/1975 Bị thảm sát tại bản doanh Bộ tư lệnh QĐ3
Năm Chức Vụ Trực Thuộc
03/04/75 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ3 Tướng Nguyễn Văn Toàn
02/04/75 Thiếu tướng Tư lệnh Mặt
Trận Tiền Phương QĐ3 Tướng Nguyễn Văn Toàn
01/02/75 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ3 Tướng Nguyễn Văn Toàn
23/10/74 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ3 Tướng Dư Quốc Đống
29/10/73 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ3 Tướng Phạm Quốc Thuần
01/02/72 Thứ trưởng Đặc trách Bài trừ
Tham nhũng Phó Tổng thống Trần Văn Hương
09/06/71 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ1 Tướng Hoàng Xuân Lăm
27/02/71 Thiếu tướng Tư lệnh SĐ5 Tướng Nguyễn Văn Minh
14/08/69 Thiếu tướng Tư lệnh SĐ5 Tướng Đỗ Cao Trí
01/11/68 Thiếu tướng Tư lệnh SĐ22 Tướng Lữ Lan
25/02/68 Chuẩn tướng Tư lệnh SĐ22 Tướng Lữ Lan
01/11/67 Chuẩn tướng Tư lệnh SĐ22 Tướng Vĩnh Lộc
23/06/66 Đại tá Tư lệnh SĐ22 Tướng Vĩnh Lộc
20/06/65 Đại tá Tham mưu trưởng QĐ2 Tướng Vĩnh Lộc
24/10/64 Đại tá Tham mưu trưởng QĐ2 Tướng Nguyễn Hữu Có
10/09/64 Đại tá Tư lệnh SĐ22 Tướng Nguyễn Hữu Có
07/09/64 Đại tá Tư lệnh SĐ22 Tướng Đỗ Cao Trí
12/12/63 Đại tá Tham mưu trưởng QĐ2 Tướng Đỗ Cao Trí
22/11/63 Đại tá Quyền Tư Lệnh SĐ1 Tướng Đỗ Cao Trí
11/06/63 Trung tá Tham mưu trưởng SĐ1 Tướng Đỗ Cao Trí
15/05/63 Thiếu tá Tham mưu trưởng SĐ1 Tướng Đỗ Cao Trí
10/05/63 Tốt nghiệp Khóa Chỉ Huy và Tham mưu Cao cấp, Ft Leavenworth, KS
01/08/62 Thiếu tá Trưởng P3 QĐ1 Tướng Lê Văn Nghiêm
15/08/57 Thiếu tá Pḥng 3 QĐ1 Tướng Trần Văn Đôn
01/08/54 Đại úy Pḥng 3/TTM, Chợ Quán Đại tá Trần Văn Đôn
01/01/53 Trung úy Pḥng 3/TTM, Chợ Quán Đại tá Trần Văn Đôn
01/07/51 Tốt nghiệp Khóa 3 Vơ Bị Liên Quân Đà-Lạt

1 comment: