Thursday, May 17, 2012

Chuẩn Tướng Huỳnh Bá Tính Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Không Quân

(1927-1990)
SQ 49/600.127
Sinh tháng 4-1929 Bạc Liêu

1951: Khóa 1 Lê Văn Duyệt SQTB Thủ Đức
1952: Khóa Hoa Tiêu tại trường Marrakeck (Maroc)
1955: Huấn Luyện Viên Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang
1956: Du học khóa Chỉ Huy và Tham Mưu trung cấp tại Maxwell
Đại Úy CHT Phi Đoàn 2 Quan Sát Nha Trang
1965: 1-1 Thăng cấp Thiếu Tá thực thụ
1971: Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Hòa
1972: 1-11 Vinh thăng Chuẩn Tướng Nhiệm Chức
1974: 1-3 Vinh thăng Chuẩn Tướng thực thụ
1975: Di tản 30-4 Định cư tại San Jose California Hoa Kỳ
1990: Từ trần tại San Jose Hưởng thọ 63 tuổi

 

1 comment:

  1. từ trần vì sao các bác,còn trẻ wá mà.

    ReplyDelete