Saturday, October 17, 2020

Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

 Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào sinh năm 1931 ti Hi Phòng; xut thân khóa 3 trưng sĩ quan Hi Quân Nha Trang. 

Trưc khi gia nhp khóa 3 sĩ quan Hi Quân, ông đã tt nghip trưng Hàng Hi Thương Thuyn vi bng Thuyn Trưng.

Đơn v đã phc v: 

Hm Trưng HQ 331; HQ 403. 

Đáo nhim Hm Trưng HQ 331; HQ 403. 

Trưng Phòng III BTư Lnh Hi Quân. 

Nhn lãnh ti Hoa K và tr thành Hm Trưng HQ 11. 

ChHuy Phó B Ch Huy Hi Lc. 

Ch Huy Trưng B Ch Huy Hi Lc v sau đưc ci danh là Hm Đi; danh tChHuy Trưng đưc đi thànhTư Lnh. 

Tham Mưu Phó hành quân BTư Lnh Hi Quân. 

Tư Lnh Vùng IV Sông Ngòi. 

Tư Lnh Vùng III Duyên Hi kiêm Tư Lnh Lc Lưng Đc Nhim 213.

Tu nghip:

 U.S. Naval Post Graduate School, California.U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island

Ân tng: 

Bảo Quốc Huân Chương Đệ Tứ Đẳng. 

01 Hải Quân Huân Chương. 

01 Anh Dũng Bôi Tinh ngôi sao vàng. 

01 Danh Dự Bôi Tinh hạng nhất.

01 Chỉ Đạo Bội Tinh cấp Sư Đoàn. 

01 Tham Mưu Bôi Tinh hạng nhất. 

01 Huấn Vụ Bôi Tinh hạng nhất, 

01 Dân Vụ Bôi Tinh hạng nhất, 

01 Quân Phong Bội Tinh hạng nhất, 

01 Chiến Dịch Bôi Tinh, 

01 Quân Vụ Bôi Tinh hạng nhì và 

01 Hải Vụ Bôi tinh hạng nhất.

Thành tích: 

Chỉ huy Hải Quân tham dự các chiến dịch: 

Sóng Tình Thương

Trần Hưng Đạo 18, 

Trần Hưng Đạo 19 và 

Trần Hưng Đạo 20. 

*Tư liệu từ Giám L Nguyn Bá Nghip

Vô Cùng Tiếc Thương
Ông Vũ Đình Đào
Cựu Phó Đề Đốc Hải Quân VNCH
Nguyên Tư Lệnh Vùng 4 Sông Ngòi & Vùng 3 Duyên Hải
Nguyên Tham Mưu Phó Hành Quân tại BTLHK.
Đã mệnh chung ngày 5 tháng 10, năm 2020
Nhằm 19 tháng 8 năm Canh Tý
Tại Santa Clara, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 89 tuổi
Chân thành chia buồn cùng Bà Ngô Thị Tuyết và tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào
sớm vãng sanh Cõi Niết Bàn
Các gia đình HQVNCH:
Chung Tấn Cang, Trần Văn Chơn, Hồ Văn Kỳ Thoại, Khương Hữu Bá, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Lịch, Lương Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Sơn, Pham Văn Đồng, Phan Văn Cổn, Bùi Kim Nguyệt, Trần Phước Dũ, Trần Thanh Điền, Phạm Cừ, Võ Văn Chơn, Nguyễn Bá Trang, Bùi Cửu Viên,, Phạm Mạnh Khuê, Đặng Trần Du, Lê Tấn Đạt, Nguyễn Văn Quảng, Chu Bá Yến, Phạm Đình San, Hoàng Đình Báu, CB Nguyễn Văn Sáng, Vĩnh Liêm, Nguyễn Thiện Lý, Trường Sa Nguyễn Thìn, Trần Trọng Ngà, Huỳnh Anh, Hoàng Vinh, Phạm Kim.
 
Thân hữu: Việt Hải Trần, Trần Công, Paul Văn, An Nguyễn, Kiều Chinh, Trần Ái Cầm, Bùi Mạnh Hùng, Du Miên, Phạm Văn Hoà, Phạm Gia Đại, Chris Chi Trần.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
 


No comments:

Post a Comment