Saturday, April 6, 2019

Hình Ảnh Tướng Lãnh QLVNCH

Phạm Văn Đồng - Đặng Văn Quang - Trần Thiện Khiêm 

ĐT Ngô Quang Trưởng-Tướng Tolson-Tướng Dư Quốc Đống (4/1968) 

Thiếu Tá Nguyễn Đình Sách, không biết, Thiếu Tá Đỗ Kiến Nhiễu, Thiếu Tướng Lê Văn Kim, Đại Tá Nguyễn Văn Chuân, không biết, …

Đại Tá Nguyễn Trọng Bảo (1967) 

Nguyễn Văn Vỹ (giữa) và Đoàn Văn Quảng (phải)


Ngô Quang Trưởng và Trần Bá Di
Bùi Đình Đạm và Huỳnh Văn Cao

Nguyễn Bảo Trị và Nguyễn Văn Thiệu 

Nguyễn Chấn Á (?) - Cao Văn Viên - General Weyand - Trung Tá (?)
Đám táng Tướng Trí ngày 26/2/1971 (Nghĩa Trang Quận Đội Biên Hòa) 

Nguyễn Bảo Trị; Nguyễn Khánh; Nguyễn Văn Thiệu; Trần Văn Trung; Hoàng Xuân Lãm; Nguyễn Chánh Thi; Vĩnh Lộc và Nguyễn Hữu Có 

Chung Tấn Cang - Trần Văn Trung - Bùi Hữu Nhơn - Đặng Văn Quang 

Vĩnh Lộc 

Vĩnh Lộc 

Vĩnh Lộc 

Phạm Hà Thanh - Vũ Ngọc Hoàn - Phan Huy Quát - Trần Văn Minh 

Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Văn Hiếu 

Nguyễn Trọng Bảo và Dư Quốc ĐốngNguyễn Khánh và Dư Quốc Đống 

Ngồi phía đầu: Đại Tá Phan Trọng Chinh
Ngồi hàng sau: CT Bùi Đình Đạm, ĐĐ Trần Văn Chơn, ThT Trần Văn Trung, ThT Ngô Dzu, ThT Nguyễn Văn Mạnh, 2 nhân vật dân sự, TrT Trần Văn Đôn.
Hàng sau: Đại Tá (?), Đại Tá (?), ĐT Trần Đình Thọ, ĐT Lại Đức Nhi và rất nhiều Đại Tá.

Nguyễn Văn Hiếu và Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình 

Đoàn Văn Quảng 

Huỳnh Văn Cao và Lý Tòng Bá 

Vĩnh Lộc (Tháng 2 năm 1964), Sư Đoàn 9 Bộ Binh 

Chuẩn Tướng Chương Dzềnh Quây (?) 

Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng, Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Đại Tá Phạm Văn Phú (?)


ThT Trưởng (Tư Lệnh SĐ1), TrT Lãm, ĐT Viên 

ĐĐ Chơn, TrT Thiệu, TrT Lãm, ThT Kỳ, ĐT Viên 

ThT Trưởng, TrT Lãm, ĐT Viên 

TrT Nguyễn Văn Vỹ (Tổng Trưởng Quốc Phòng), TrT Lãm, TT Thiệu 

TrT Chapman, TrT Melvin Zais, TrT Lãm 

Ngồi: ... Tướng Abrams, Tướng Westmoreland, Tướng Viên
Phía sau: ..., ..., TrT Lãm, ..., ĐĐ Chơn, TrT Lữ Lan, TrT Lê Nguyên Khang, ..., ThT Đoàn Văn Quảng, ..., ...
Sau cùng, thứ ba, phải qua: TrT Trần Văn Minh KQ 

CT Bùi Đình Đạm và CT Cao Hảo Hớn (Đám tang CT Nguyễn Huy Ánh, KQ, 1971),


CT Phạm Quốc Thuần 

TrTá(?), Tướng Phạm Xuân Chiểu(?), Tướng Tôn Thất Đính, Tướng Mai Hữu Xuân, Tướng Nguyễn Văn Mạnh 

Tướng Đỗ Kế Giai 

Tướng Dư Quốc Đống, Tướng Nguyển Văn Thiệu 

Trung Tá Liêm 

Đại Tá Lê Văn Thân, Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng 

Trung Tướng Trưởng, Tổng Thống Thiệu, Trung Tướng Đống 

Đại Tá Ngô Văn Chung, TLP, Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, TL/SĐ3 
(Căn cứ Alpha) 

Chuẩn Tướng Lữ Lan, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có, Dân sự, Thiếu Tá Nguyễn Đình Vinh

Chuẩn Tướng Phan Đình Niệm, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú 


Hình Ảnh Xa Xưa Vô Gía

hàng trước: Nguyễn Văn Là, Đỗ Mậu, Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh, TT Thơ, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Tử Oai
hàng giữa: xxx, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Chuân, xxx, Nguyễn Giác Ngộ, Dương Hiếu Nghĩa, Huỳnh Văn Cao
hàng cuối: Nhan Minh Trang,Trần Đình Lan, xxx, Phạm Xuân Chiểu, xxx,Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Ngọc Huyến, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Văn Thiệu, xxx 


1. Nguyễn Ngọc Lễ, 2. Trần Thiện Khiêm, 3. Dương Văn Minh, 4. TT Thơ, 5. Trần Văn Đôn, 6. Tôn Thất Đính, 7. Nguyễn Văn Thiện, 8. Nguyễn Văn Vỹ, 9. Nguyễn Cao Kỳ, 10. Trần Ngọc Huyến, 11. Nguyễn Hữu Có, 12. Nguyễn Văn Thiệu, 13. xxx, 14. Lê Nguyên Khang, 15. Nguyễn Giác Ngộ, 16. Dương Hiếu Nghĩa, 17. Huỳnh Văn Cao 

Trung Tướng Lâm Quang Thi, Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng (Huế 1973)

Đoàn Văn Quảng, Chung Tấn Cang, Đặng Văn Quang, Nguyễn Hữu Có

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và Phu nhân 

Chuẩn Tướng Nguyển Văn Chuân - Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi 


Đại Tá Nguyển Văn Thiện (Thiết Giáp), Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Đại Tá Nguyễn Ngoc̣ Khôi (Tỉnh Trường Đà Nẵng)

Trái qua phải: Trung Tướng Lê Nguyên Khang, PĐĐ Đinh Mạnh Hùng, ĐĐ Chung Tấn Cang (bận complet), PĐĐ Đặng Cao Thăng và PĐĐ Hồ Văn Kỳ Thoại 

CT Nguyễn Văn Chức, ThT Bùi Đình Đạm, TrT Lâm Quang Thi, CT Đỗ Kiến Nhiễu, TrT Nguyễn Văn Mạnh, TrT Trần Văn Minh KQ, ĐT Nguyễn Khánh, CT Huỳnh Bá Tính KQ, ĐĐ Chung Tấn Cang HQ, CT Nguyễn Văn Lương KQ, ThT Nguyễn Khắc Bình, CT Nguyễn Văn Tấn KQ. 

Số 1 Dương Văn Đức, 2 Lâm Văn Phát, 3 Dương Ngọc Lắm, 4 Trương Vĩnh Đắt, 5 Dương Hiếu Nghĩa.
(binh biến chống Nguyễn Khánh ở Sài Gòn năm 1964) 


Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II - Tháng 2/1972
hàng nhất: Đại Tá TMT Lê Quang Bình, Trung Tướng TL Ngô Dzu, Chuẩn Tướng TLP Lam Sơn, Đại Tá PTHQ Lê Trung Tường
hàng nhì: Đại Tá CHT PB Nguyễn Văn Thọ, Đại Tá TP2 Trịnh Tiếu, Trung Tá TP3 Nguyễn Văn Khương