Friday, May 18, 2012

Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Khánh Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Không Quân

(1932-1996)
SQ: 52/600.277
Sanh ngày 1 tháng 8 năm 1932 tại Nha Trang
Học Sinh Lycee Chasseloup Laubat Saigon tốt nghiệp Tú Tài phần 2
1954: Trúng tuyễn du học ngành Phi hành trường Võ Bị Không Quân Salon de Provence Pháp, tốt nghiệp Thiếu Úy Hoa tiêu Khu Trục
1965: ngày 1-11 thăng thiếu tá nhiệm chức
- Trung Tá Tư lệnh Không Đoàn 41 Chiến thuật
1970: Tháng 9, Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Không Quân tân lập Đà Nẵng
1974: Ngày 1-4 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức
1975: Định cư tại Montreal Quebec, Canada
1996: Mãn phần lúc 9:10 tối 14 tháng 9 tại Canada Hưởng thọ 64 tuổi.

No comments:

Post a Comment