Friday, May 8, 2020

CỐ CHUẨN TƯỚNG LƯU KIM CƯƠNG

- Sanh ngày 24 tháng 01 năm 1933 tại Hà Nội
- Năm 1953, tốt nghiệp trường Võ Bị Không quân Pháp (Salon de Provence) và Algérie, cấp bậc Thiếu úy
- Năm 1961, Chỉ huy phó Liên Phi đoàn 1 Vận tải, cấp bậc Đại úy
- Năm 1964, Trưởng phòng Hành quân Biệt đoàn 83 (Thần phong) thuộc Không đoàn 33 chiến thuật, Tư lệnh Không đoàn 74 chiến thuật tân lập tại Cần Thơ, cấp bậc Thiếu tá
- Năm 1965, Chỉ huy trưởng Liên Phi đoàn 1 Vận tải
- Năm 1966, Tư lệnh Không đoàn 33 chiến thuật kiêm Chỉ huy trưởng Yếu khu Tân Sơn Nhứt, cấp bậc Trung tá
- Năm 1968, thăng cấp bậc Đại tá
- Ngày 06 tháng 05 năm 1968, tử trận trong trận Mậu thân đợt 2 tại Ngã tư Bảy Hiền, Hưởng dương 35 tuổi
- Truy thăng cấp bậc Chuẩn tướng, truy tặng Đệ tứ đẳng Bảo quốc Huân chương kèm theo Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu
- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác bài hát "Cho Một Người Vừa Nằm Xuống" để tưởng niệm
Hình: Cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương khi còn là Trung tá

No comments:

Post a Comment