Sunday, August 20, 2023

Trung Tướng Phạm Quốc Thuần (1926-2023)

Trung Tướng Phạm Quốc Thuần 

Sinh năm 1926 Ông xuất thân từ những khóa đầu ở trường Võ bị Liên quân được Quốc gia Việt Nam mở ra ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam. Trước khi gia nhập Quân đội, ông đã là một công chức của nhà nước Bảo hộ Pháp. Thời gian tại ngũ, ông đã theo đúng hệ thống của một sĩ quan chỉ huy, bắt đầu từ chức vụ chỉ huy cấp Trung đội và tuần tự đến chỉ huy cấp Quân đoàn. Trước khi là chỉ huy Sư đoàn Bộ binh, ông cũng đã từng là Tham mưu trưởng của Sư đoàn. Tương tự như vậy, trước khi lên làm Tư lệnh Quân đoàn, ông cũng đã là Tham mưu trưởng. Mặc dù có thời gian ông được chuyển sang lĩnh vực khác như Chỉ huy các cơ sở đào tạo nhân sự của Quân đội... nhưng chỉ là một thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng được chuyển trở về với chuyên môn của mình.

Tiểu sử & Binh nghiệp

Ông sinh ngày 31 tháng 8 năm 1926 trong một gia đình khá giả có thân phụ là công chức tại tỉnh Hà Đông, miền Bắc Việt Nam. Năm 1945, ông tốt nghiệp Trung học Đệ nhất cấp chương trình Pháp với văn bằng Thành Chung tại Hà Đông. Tiếp theo ông được lên học tại trường Trung học phổ thông ở Hà Nội, cũng theo hệ Phổ thông chương trình Pháp, năm 1948 ông tốt nghiệp văn bằng Tú tài toàn phần (Part II). Kế tiếp, ông theo học khóa 2 Hành chính và tốt nghiệp năm 1950. Sau đó được Chính quyền Bảo hộ Pháp bổ nhiệm làm Quận trưởng quận Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây.

Quân đội Quốc gia Việt Nam

Cuối tháng 6 năm 1951, thi hành lệnh động viên của Quốc trưởng Bảo Đại, ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia,[1] mang số quân: 46/302.312. Theo học khoá 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Liên quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 7 năm 1951. Ngày 24 tháng 4 năm 1952 mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch. Ra trường, ông được chuyển về một đơn vị Bộ binh giữ chức vụ Trung đội trưởng thuộc Đại đội 4 Tiểu đoàn 18 Việt Nam, đồn trú tại Khu chiến Phát Diệm, Ninh Bình.

Đầu năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy và được cử làm Đại đội trưởng Đại đội 4 kiêm Trưởng đồn Điền Hộ, Nga Sơn, Thanh Hóa. Sau đó chuyển sang làm Đại đội trưởng Đại đội 3 kiêm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Khinh quân 719, đồn trú tại Khu chiến Bùi Chu, Nam Định. Cuối năm, ông được thăng cấp Đại úy và được cử làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 55 Việt Nam đồn trú tại Bình Lục, Phủ Lý thay thế Đại úy Đặng Văn Quang đi du học khóa Tham mưu tại trường Tham mưu Pháp. Sau khi Hiệp Định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954 được ký kết, cùng đơn vị di chuyển vào Nam, ông được cử làm Trưởng phòng 3 Tiểu khu Phú Quốc.

Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Đầu năm 1955, ông được chuyển công tác về làm Trưởng phòng 3 Tiểu khu Gia Định. Tháng 5 cùng năm, ông được chuyển sang làm Trưởng ban Đồn trú thuộc Phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu. Cuối năm, sau khi Thủ tướng Diệm cải danh Quân đội Quốc gia thành Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông chuyển công tác đi giữ chức vụ Trưởng ban Hành quân thuộc Phòng 3 Bộ Tư lệnh Đệ nhất Quân khu Nam Việt. Tháng 3 năm 1956, ông được cử làm Chỉ huy Trung đoàn 33 thuộc Sư đoàn 13 Khinh chiến[2] Ngày Quốc khánh Đệ nhất Cộng hòa 26 tháng 10 năm 1959, ông được thăng cấp Thiếu tá tại nhiệm

Đầu năm 1960, ông được cử làm Tham mưu trưởng Sư đoàn 21 Bộ binh[3] hoán chuyển nhiệm vụ với Thiếu tá Bùi Dinh.[4] Tháng 6 cùng năm ông được tuyển theo học Anh ngữ tại Bộ chỉ huy Tiếp vận 3 để chuẩn bị đi du học lớp Chỉ huy Tham mưu cao cấp tại Hoa Kỳ, nhưng bị ngưng lại do xảy ra cuộc chính biến ngày 11-11-1960.[5] Ngay sau đó, ông được chuyển ra miền Trung làm Tham mưu trưởng Sư đoàn 22 Bộ binh do Đại tá Nguyễn Bảo Trị làm Tư lệnh. Tháng 8 năm 1962, ông tiếp tục được cử đi học lớp Tham mưu cao cấp (khóa 1962 - 2) thụ huấn 16 tuần tại Học viện Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ[6]. Đầu năm 1963 mãn khóa học về nước, ông được cử làm Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 Bộ binh.[7]

Ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính Tổng thống Diệm do một số tướng lãnh trong Quân đội cầm đầu, ông là một trong các sĩ quan cao cấp của Sư đoàn 5 bộ binh do Đại tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy tiến công Dinh Độc Lập. Cuộc đảo chính thành công, ngày 2 tháng 11 ông được thăng cấp Trung tá tại nhiệm.

Đầu tháng 2 năm 1964, sau cuộc Chỉnh lý nội bộ do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu, ông được chuyển về làm Phụ tá tại Nha Tổng giám đốc Bảo an[8] do Thiếu tướng Dương Ngọc Lắm làm Tổng giám đốc. Tháng 9 cùng năm chuyển xuống miền Tây Nam phần, ông được chỉ định làm Tham mưu trưởng Quân đoàn IV & Vùng 4 chiến thuật do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Tư lệnh. Ngày 1 tháng 11 cuối năm (kỷ niệm một năm ngày đảo chính 1 tháng 11 năm 1963 thành công), ông được thăng cấp Đại tá tại nhiệm. Tháng 2 năm 1965, ông được chuyển về Bộ Quốc phòng giữ chức vụ Phụ tá Quân sự cho Tổng tưởng là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu.[9] Tháng 7 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh thay thế Chuẩn tướng Trần Thanh Phong về làm Trưởng phòng 3 Bộ Tổng tham mưu. Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm 1966, ông được thăng cấp Chuẩn tướng tại nhiệm.[10] Hai năm sau (1968), cũng vào ngày Quân lực 19 tháng 6, ông được thăng cấp Thiếu tướng tại nhiệm. Cùng năm, ông được cử làm Trưởng phái đoàn đi du hành quan sát các cơ sở Quân sự ở Đài Loan.

Ngày 15 tháng 8 năm 1969, ông nhận lệnh bàn giao Sư đoàn 5 lại cho Chuẩn tướng Nguyễn Văn Hiếu. Ngay sau đó, được cử giữ chức vụ Chỉ huy trưởng trường Bộ binh Thủ Đức thay thế Chuẩn tướng Lâm Quang Thơ đi làm Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh. Tháng 8 năm 1971, ông được thăng cấp Trung tướng tại nhiệm. Tháng 4 năm 1973, ông được cử kiêm chức vụ Trưởng đoàn Việt Nam Cộng hòa trong Ủy ban Liên hợp 2 bên tại Trại Davis cạnh phi trường Tân Sơn Nhất. Ngày 29 tháng 10 cùng năm, bàn giao chức vụ trưởng đoàn trong Ủy ban liên hợp lại cho Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân đoàn III và Quân khu 3, hoán chuyển nhiệm vụ với Trung tướng Nguyễn Văn Minh.[11] Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hòa 1 tháng 11 năm 1974, ông thuyên chuyển ra Nha Trang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng trường Trường Hạ sĩ quan Đồng Đế, hoán chuyển nhiệm vụ với Trung tướng Dư Quốc Đống.[12]

1975

Ngày 2 tháng 4, ông di tản khỏi Nha Trang theo Bộ tư lệnh Quân đoàn II và Quân khu 2 về Sài Gòn. Khuya ngày 29 tháng 4 năm 1975 rời Sài Gòn di tản ra khơi trên Tuần dương hạm Trần Quang Khải HQ-2 do Hải quân Trung tá Đinh Mạnh Hùng (sinh năm 1938, tốt nghiệp khoá 11 Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang) làm Hạm Trưởng.

Sau đó, ông được qua định cư tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ.

Huy chương

-Bảo quốc Huân chương đệ tam đẳng (ân thưởng)
-12 Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu
-3 Anh dũng Bội tinh với ngôi sao vàng
-2 Anh dũng Bội tinh với ngôi sao bạc
-Huy chương danh dự Silver Star (Do Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng).
 

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, người từng là chỉ huy trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), qua đời tại Fountain Valley, lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Tám, hưởng đại thọ 98 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Long, cháu gọi ông Thuần bằng cậu, xác nhận tin này với nhật báo Người Việt và cho biết cựu trung tướng qua đời tại viện dưỡng lão ở Fountain Valley vì bệnh tim và tuổi tác.

Theo “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” 
 của ba tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, 
và Lê Đình Thụy, ông Thuần sinh ngày 31 Tháng 
Tám, 1926, tại Hà Đông.

Năm 1945, ông tốt nghiệp Thành Chung tại Hà Nội.

Năm 1950, ông tốt nghiệp Tú Tài Ban Vạn Vật Thực Nghiệm tại Hà Nội, rồi tốt nghiệp Khóa 2 Hành Chánh tại Hà Nội. Ông là quận trưởng Quốc Oai, Sơn Tây.

Năm 1951, ông theo học Khóa 5 Hoàng Diệu Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.

Năm 1952, ông tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Ra trường, làm trung đội trưởng thuộc Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 18 Việt Nam đồn trú tại khu chiến Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Một năm sau, ông được thăng trung úy, làm đại đội trưởng Đại Đội 4 kiêm trưởng Đồn Điền Hộ, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đại đội trưởng Đại Đội 3 kiêm tiểu đoàn phó Tiểu Đoàn Khinh Quân 719, đồn trú tại Khu Chiến Bùi Chu, tỉnh Nam Định.

Cuối năm 1953, ông được thăng đại úy, làm tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 55 Việt Nam đồn trú tại Bình Lục, Phủ Lý thay thế Đại Úy Đặng Văn Quang du học khóa Tham Mưu tại trường Tham Mưu Paris, Pháp.

Năm 1954, ông làm trưởng Phòng 3 Tiểu Khu Phú Quốc.

Đầu năm 1955, ông làm trưởng Phòng 3 Tiểu Khu Gia Định. Giữa năm, làm trưởng Ban Đồn Trú thuộc Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu. Cuối năm, ông làm trưởng Ban Hành Quân thuộc Phòng 3 Bộ Tư Lệnh Đệ Nhất Quân Khu Nam Việt.

Năm 1956, ông làm trung đoàn trưởng Trung Đoàn 33 Sư Đoàn 13 Khinh Chiến.

Ngày 26 Tháng Mười, 1959, ông được thăng thiếu tá tạm thời.

Đầu năm 1960, ông làm tham mưu trưởng Sư Đoàn 21 Bộ Binh, hoán chuyển nhiệm vụ với Thiếu Tá Bùi Dinh trở về làm trung đoàn trưởng Trung Đoàn 33 Sư Đoàn 21 Bộ Binh do Đại Tá Trần Thiện Khiêm làm tư lệnh.

Sau cuộc đảo chánh ngày 11 Tháng Mười Một, 1960, ông trở về giữ chức tham mưu trưởng Sư Đoàn 22 Bộ Binh do Trung Tá Nguyễn Bảo Trị làm tư lệnh.

Tháng Mười Một, 1961, ông du học khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại Trường Chỉ Huy và Tham Mưu Fort Leavenworth, Kansas, Mỹ.

Tốt nghiệp trở về nước Tháng Sáu, 1962, ông làm tham mưu trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh liên tục qua các vị tư lệnh: Đại Tá Nguyễn Đức Thắng, Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu.

Ngày 2 Tháng Mười Một, 1963, ông được thăng trung tá tạm thời.

Tháng Chín, 1964, ông làm tham mưu trưởng Quân Đoàn IV và Vùng 4 Chiến Thuật do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Thiệu làm tư lệnh.

Ngày 1 Tháng Mười Một, 1964, ông được thăng đại tá tạm thời.

Ngày 19 Tháng Bảy, 1965, ông làm tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh thay thế Chuẩn Tướng Trần Thanh Phong về làm trưởng Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu.

Ngày 1 Tháng Mười Một, 1965, ông được thăng đại tá thực thụ.

Năm 1966, ông được vinh thăng chuẩn tướng nhiệm chức cùng với Chuẩn Tướng Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh; và làm trưởng phái đoàn du hành quan sát Đài Loan.

Năm 1967, ông được vinh thăng chuẩn tướng thực thụ.

Ngày 19 Tháng Sáu, 1968, ông được vinh thăng thiếu tướng nhiệm chức.

Ngày 20 Tháng Tám, 1969, ông làm chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh thay thế Chuẩn Tướng Lâm Quang Thơ đi làm tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh.

Năm 1970, ông được vinh thăng thiếu tướng thực thụ.

Tháng Tám, 1971, ông được vinh thăng trung tướng nhiệm chức.

Ngày 1 Tháng Mười Một, 1972, ông được vinh thăng trung tướng thực thụ.

Tháng Tư, 1973, ông kiêm chủ tịch Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự Hai Bên VNCH thay thế Trung Tướng Dư Quốc Đống đi làm chỉ huy trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực VNCH.

Ngày 29 Tháng Mười, 1973, ông làm tư lệnh Quân Đoàn III và Quân Khu 3, hoán chuyển nhiệm vụ với Trung Tướng Nguyễn Văn Minh trở về làm chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh.

Ngày 1 Tháng Mười Một, 1974, ông làm chỉ huy trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực VNCH, Nha Trang, hoán chuyển nhiệm vụ với Trung Tướng Dư Quốc Đống trở về làm tư lệnh Quân Đoàn III và Quân Khu 3.

Ngày 2 Tháng Tư, 1975, ông di tản khỏi Nha Trang theo Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II và Quân Khu 2.

Khuya 29 Tháng Tư, 1975, ông rời Sài Gòn, di tản ra khơi trên Tuần Dương Hạm Trần Quang Khải HQ-2 do Hải Quân Trung Tá Đinh Mạnh Hùng làm hạm trưởng.

Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, ông định cư tại Portland, Oregon. (ĐG) [qd]

Trung tướng Phạm Quốc Thuần là vị tướng duy nhất được trao huy chương Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh.
 Trúc Giang MN

Tin buồn

Báo Người Việt loan tin, Cựu Trung tướng Phạm Quốc Thuần đã qua đời vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Sáu 18-8-2023 tại Fountain Valley, California, hưởng thọ 98 tuổi.
Ông Thuần sinh ngày 31-8-1926 tại Hà Đông.
Trung tướng Phạm Quốc Thuần giữ chức vụ Chỉ huy trưởng trường Bộ Binh (Thủ Đức) ngày 20-8-1969.

 phamquocthuan  alt

1*. Câu chuyện mở đầu

Có một lần, phái đoàn Bộ Văn hóa Giáo dục do Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh hướng dẫn, tháp tùng gồm có Giáo sư Đỗ Bá Khê, Viện trưởng Viện Đại Học Sài Gòn, và các giám đốc thuộc bộ Giáo dục, đến trường Bộ Binh nói chuyện với các sinh viên sĩ quan gốc giáo chức, đang thụ huấn trong quân trường.
Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh cho biết, Bộ Giáo dục đã can thiệp và được chấp thuận, là sau khi mãn khóa, các sinh viên sĩ quan gốc giáo chức, được trở về nhiệm sở cũ tiếp tục công tác giáo dục.
Sau cuộc nói chuyện, Trung tướng Phạm Quốc Thuần hướng dẫn phái đoàn đến thăm trường Trung, Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức, trong khuôn viên trường Bộ Binh.

2*. Phần trình bày của hiệu trưởng trường Võ Khoa Thủ Đức

Trung úy Lâm Văn Khanh, hiệu trưởng, trình bày về công tác giáo dục con em quân nhân thuộc các trường Bộ Binh, Thiết Giáp, trường Thể Dục Quân Sự cùng ở chung trong khuôn viên của Trường Bộ Binh. 
Trường Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức có 30 lớp, từ mẫu giáo đến lớp 5, trực thuộc Cục Xã Hội của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. Giáo viên tiểu học thuộc diện nhân viên dân chính Bộ Quốc Phòng. Lương bổng do ngân sách Bộ Quốc Phòng đài thọ.
Trường trung học có 14 lớp từ lớp 6 đến lớp 12. Tổng số học sinh trung, tiểu học trên 2,000.
Nhà trường và gia đình hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc giáo dục con em quân nhân. Một hội Phụ Huynh Học Sinh được thành lập, do Đại tá Trần Văn Cường, Chỉ huy phó Trường Bộ Binh làm hội trưởng. Sau đó do Trung tá Đỗ Nguyên Tụ, trưởng Khối Quân Huấn thay thế Đại tá Cường, thuyên chuyển đi nơi khác.

3*. Cần phải có một trường trung học công lập trong trường Bộ Binh

Trường Bộ Binh có trường tiểu học trong doanh trại để dạy con em quân nhân trong các trường như: Trường Thiết Giáp, trường Thể Dục Quân sự, và một số thuộc gia đình dân sự bên ngoài TBB.
Mỗi năm, trường trung học công lập quận Thủ Đức có mở kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 6 (Đệ thất). Kỳ thi rất gay go vì tất cả các trường tiểu học trong quận đều dự thi, mà số học sinh được thu nhận quá ít.
Học sinh trường tiểu học Võ Khoa Thủ Đức cũng dự thi. Số thi đậu quá ít. Những học sinh thi rớt thì phải học trường tư, hoặc trường bán công. Phụ huynh phải đóng học phí từng tháng. Tiền học ngày càng cao theo tiến trình của các lớp học. Học phí tăng dần theo các lớp liên tiếp. Lớp 6, 7, 8, 9, 10,11, 12. 
Một chi phí đáng kể nữa là con em quân nhân TBB phải đi và về bằng xe lam, mỗi ngày hai lần.
Mối lo ngại lớn nhất là sự an toàn trên xa lộ. Ngã tư xa lộ Biên Hòa-Thử Đức không có đèn báo hiệu giao thông, không có bản hạn chế tốc độ. Thế là mấy ông tài xế Mỹ cứ đạp thẳng ga từ kho Tân Cảng đến tổng kho Long Bình. Đi lại liên tục như thế.
Mấy ông tài xế xe lam cũng vậy, miết tay ga, hối hả chạy qua, chạy lại Chợ Nhỏ đến thị trấn Thủ Đức để chở nhiều đợt học sinh.
Nhiều tai nạn chết người đã xảy ra ở ngã tư nầy. Trong đó có một quân nhân trường Bộ Binh.
Trước tình trạng đó, không có ai nghĩ đến việc cần phải có một trường trung học công lập trong khuôn viên trường Bộ Binh.
Năm 1967, tôi là Thiếu úy Lâm Văn Khanh, thuộc khối Chiến Tranh Chính Trị TBB, được cử làm hiệu trưởng trường tiểu học thay cho một quân nhân giải ngũ. 
Tôi tìm mọi cách để có một trường trung học công lập trong trường Bộ Binh.

3.1. Một sự tình cờ

Một người bạn cho biết, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, hiệu trưởng trung học Pétrus Ký, đang thụ huấn trong TBB, và xem có thể giúp ông ta được việc gì hay không.
Tôi làm phiếu trình lên Trung tá Đào Duy Ân, Tham mưu trưởng trường BB, xin cấp sự vụ lịnh công tác 3 ngày, từ thứ hai đến thứ tư, với lý do là đến bộ Giáo dục xin sách giáo khoa cho trường học. 
Đồng thời xin Liên đoàn SV/SQ cấp phép đặc biệt, thứ bảy và chủ nhật. Tôi chở ông Liêm bằng xe honda về tận nhà trong khuôn viên trường Pétrus Ký. Thế là ông Nguyễn Thanh Liêm được nghỉ ở nhà 5 ngày. Không có việc xin sách vở gì cả.
Sau đó hai bên không còn liên lạc với nhau.

3.2. Thứ trưởng bộ Văn hóa Giáo dục giúp mở trung học công lập ở trường Bộ Binh.

Khi biết ông Nguyễn Thanh Liêm được cử làm Thứ trưởng bộ Văn hóa Giáo dục, tôi đến xin ông giúp đỡ để mở một trường trung học công lập trong trường Bộ Binh.
Thật là may mắn. Bộ Giáo dục vừa mới ban hành việc thành lập một loại trường mới gọi là “Trung Học Tỉnh Hạt”.
Theo đó, địa phương phải xây dựng phòng học, trang bị bàn ghế và phải có đủ dụng cụ phục vụ cho việc dạy học. 
Bộ Giáo dục chỉ cử giáo chức đến dạy mà thôi. 
Ông Nguyễn Thanh Liêm hướng dẫn thực hiện hồ sơ cần thiết. Chính quyền địa phương, cấp tỉnh, phải cam kết thực hiện cơ sở hạ tầng ở cấp một (Đệ nhất cấp) theo đà phát triển của chương trình học. (Lớp 6, 7, 8, 9).
Riêng trường Bộ Binh, thì chỉ cần chỉ huy trưởng cam kết là đủ.
Thế là trường trung học Võ Khoa Thủ Đức là trường đầu tiên của loại trường kiểu mới nầy.
Phụ huynh học sinh trung tiểu học Võ Khoa Thủ Đức rất tán thành và hoan nghênh thành tích của Trung úy Hiệu trưởng Lâm Văn Khanh.
Năm 1970, Trung úy Khanh được biệt phái về Bộ Giáo dục, đến trình diện trường cũ là Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho.
Mấy ngày sau, được công điện của Bộ Giáo dục, chỉ thị trở về trường Trung Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức, làm nhiệm vụ cũ.
Tổng giám thị Nguyễn Văn Đặng, tay đã dợt ternnis cho Trung tướng Thuần, cho biết, Trung tướng đã cử một trung tá đến Bộ Giáo Dục xin cho Trung úy Khanh trở về trường Võ Khoa Thủ Đức.
Vì trường Bộ Binh đã được Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị chọn làm thí điểm, để thực hiện chương trình thành lập Hướng Đạo Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Chủ yếu là trường Trung Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức

    http://colonelhungnguyen.googlepages.com/logo21.jpg  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSimasUWGfYY59r8fiv9Vs7fInIweMy88LBO_1CfM8ZxwmdEkfF http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/4/4b/Daklak_in_Tam_Binh_Thu_Duc.jpg/250px-Daklak_in_Tam_Binh_Thu_Duc.jpg

       
Tổng thống Thiệu trao cờ Hướng Đạo Quân đội Trường Bộ Binh cho Trung úy Lâm Văn Khanh

Trường Trung học Võ Khoa Thủ Đức là trường công lập, trực thuộc Nha Trung học, Bộ Giáo dục, nên không có dính líu gì tới Hướng Đạo Quân Đội cả. Nếu Bộ Giáo dục cử một giáo chức dân sự làm hiệu trưởng thì rất trở ngại cho việc thành lập hướng đạo quân đội.
Theo đà phát triển của quy chế tỉnh hạt, mỗi năm phải xây thêm hai phòng học. Ngân sách điều hành của trường Bộ Binh không có điều khoản nào để xây dựng trường học cả. Mọi việc đều phải “du di” và tự túc.
Liên đoàn SVSQ cử kiến trúc sư và kỹ sư thiết kế bản vẽ và số lượng vật liệu xây dựng.
Ban Công binh và Liên đoàn Yểm trợ Công vụ, cử quân nhân cơ hữu tham gia công tác xây dựng. Ban Công binh hàn những vỏ của đạn pháo binh 105 mm làm cột nhà. Rất vững chắc.
Tổng giám thị Nguyễn Văn Đặng thuê hai thợ hồ dân sự, và trực tiếp tham gia việc lợp hai mái nhà bằng fibro xi măng.
Hiệu trưởng viết thơ đến các nơi nhận xin mua vật liệu xây dựng. Thơ được duyệt khán của Tham Mưu Trưởng TBB để xác nhận tặng phẩm thuộc về công vụ.
Hiệu trưởng và Tổng giám thị xin xe của ban Quân xa đi mua gạch. Lò gạch nằm trong khu vực bảo vệ an ninh cho các bãi tập của sinh viên sĩ quan (SVSQ). Bảo vệ lò gạch chống lại Việt Cộng đến đòi tiền thuế. Vì thế, lò gạch bán với giá rẻ. 
Giám đốc công ty Xi Măng Hà Tiên tặng 50 bao xi măng. Hãng dệt Vimytex tặng 200 m vải kaki. Hãng dệt Sicovina cũng có quà tặng. 
Nhà sách Khai Trí và Sống Mới cũng có phần tặng gồm có tự điển và các loại sách giáo khoa.
Sau khi nhận được quà tặng, Tham mưu trưởng TBB có thơ cám ơn, giữ mối liên lạc, hy vọng những năm sau sẽ được hỗ trợ nữa. 4*. Hiệu trưởng và Tổng giám thị được nhận huy chương Văn hóa Giáo dục Bội Tinh Đệ nhị hạng
Trong khi hiệu trưởng Khanh trình bày về việc tham gia trực tiếp vào việc xây dựng trường sở, ông Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh quay lại phía sau, nói gì gì đó với tùy viên tên Trừ. Sau đó mới biết hiệu trưởng Khanh và tổng giám thị Đặng được trao tặng huy chương Văn hóa Giáo dục Bội Tinh Đệ Nhị Hạng.

5*. Hiệu trưởng Lâm Văn Khanh đến bộ Giáo dục đề nghị trao huy chương cho Trung tướng Phạm Quốc Thuần
Giám đốc nha Nhân Viên bộ Giáo dục cho biết, theo thủ tục thì phải có bảng đề nghị nêu rõ thành tích cụ thể.
Thế là hiệu trưởng Lâm Văn Khanh lập tờ trình về thành tích của Trung tướng.
Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh đồng ý, chuyển hồ sơ sang Phủ Thủ tướng và Đại tướng Trần Thiện Khiêm ký quyết định trao huy chương Văn hoá Giáo dục Đệ Nhị Hạng cho Trung Tướng Phạm Quốc Thuần.
Tổng giám thị Đặng trao quyết định cho Trung tướng Thuần ở sân tennis, và Trung tướng Thuần rất ngạc nhiên.
Tổng giám thị Nguyễn Văn Đặng, một tay quần vợt (Tennis) chuyên dợt banh cho các chỉ huy trưởng Lâm Quang Thơ và Phạm Quốc Thuần, cho nên hai vị chỉ huy trưởng nầy hiểu rõ về những sinh hoạt của trường Trung Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức.

6*. Nói thêm về trường trung tiểu học Võ Khoa Thủ Đức.
Trường trung tiểu học Võ Khoa Thủ Đức được tổ chức và điều hành rất chu đáo. Học sinh rất nề nếp, kỹ luật, phụ huynh rất tin cậy. Bộ chỉ huy trường Bộ Binh thường hướng dẫn những phái đoàn đến thăm TBB, rồi sau đó, đến thăm trường Trung Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức.
Những phái đoàn như: phái đoàn Trung tướng Thái Lan, phái đoàn cố vấn Mỹ, các nhóm Việt Cộng hồi chánh, tù binh Việt Cộng. Và sau cùng là phái đoàn của Tổng trưởng Văn hóa Giáo Dục.
Về phụ huynh học sinh thì bao gồm tất cả quân nhân trong khu vực TBB. Phụ huynh cấp đại tá gồm có: Đại tá Trần Văn Cường, chỉ huy phó TBB, Đại tá  Đào Đức Chinh, Trần Bá Thành, Trần Kim Đại, Đỗ Trọng Thuần, Bùi Quang Nhơn (Phủ Đặc ủy Trung ương Tình Báo). Lều Thọ Cường (Trung đoàn trưởng một trung đoàn của SĐ 25 BB.
Trung tá Mạch Văn Trường (Sau lên chuẩn tướng) quận trưởng quận Thủ Đức, cũng cho 2 con vào học tiểu học. Có xe đưa đón mỗi ngày.

7*. Kết luận
Trường Trung, Tiểu học Võ Khoa Thủ Đức là một trường rất xuất sắc về mọi mặt, nhờ kết hợp học đường với sinh hoạt hướng đạo. Thông qua Tổng giám thị Nguyễn Văn Đặng, chuyên dợt banh cho Trung tướng Thuần, nên Trung tướng rất quan tâm đến trường học.
Có lẻ Trung tướng Phạm Quốc Thuần là vị tướng duy nhất được trao huy chương Văn Hóa Giáo Dục Bội tinh.

Trúc Giang MN

Minnesota ngày 29-8-2023
 

Tiễn đưa cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần về nơi an nghỉ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Lễ An Táng cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần được trang trọng cử hành vào lúc 12 giờ trưa Thứ Hai, 11 Tháng Chín, tại nhà thờ Thánh Linh, thành phố Fountain Valley, với sự tham dự của nhiều cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), đại diện các hội đoàn, đồng hương, và gia quyến.

Di ảnh cố Trung Tướng Phạm Quốc Thuần 
và tang quyến. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, tư lệnh Quân Đoàn III và Quân Khu 3, từng là chỉ huy trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH),… qua đời tại Fountain Valley, lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Tám, hưởng đại thọ 98 tuổi.

Chương trình Tang Lễ gồm có Thánh Lễ, thăm viếng và Lễ Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa.

Thánh Lễ do Linh Mục Giuse Đặng Chín (chủ tế) và Linh Mục Nguyễn Duy Anh Dũng (đồng tế).

Lễ Phát Tang tại nhà thờ Thánh Linh,
Fountain Valley. 
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chiến hữu Phạm Đinh Cường, đại diện cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị đọc bài tiễn biệt Trung Tướng Phạm Quốc Thuần của cựu Trung Tướng Trị.

Ban tổ chức Lễ Phủ Cờ gồm Hội Ái Hữu Võ Bị Quốc Gia VNCH, Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh; Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, với sự yểm trợ của nhiều hội khác.

Sau Lễ Phủ Cờ, nhiều đại diện của một số hội ái hữu quân đội lên phát biểu để tiễn đưa linh cữu cố Trung Tướng Phạm Quốc Thuần về cõi vĩnh hằng.

Linh Mục Giuse Đặng Chín (trái) chủ tế, và
Linh Mục Nguyễn Duy Anh Dũng, 
đồng tế trong Thánh Lễ. 
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đại diện các hội đoàn đến dự, có Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, chi hội trưởng Gia Đình Mủ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận.

Ông nói: “Chúng ta hiện diện nơi đây để chào kính, từ giã cố Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, một vị tướng khả kính, cả cuộc đời ông đã hiến dâng cho tổ quốc. Cũng như bao cựu quân nhân sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, Cộng quân cưỡng chiếm miền Nam. Dù không còn tại ngũ, nhưng trung tướng vẫn luôn giữ phẩm cách, cùng luôn nêu cao tinh thần phục vụ của người chiến sĩ VNCH. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn lao cho cộng đồng người Việt Quốc Gia miền Nam California; cho đại gia đình Quân Lực VNCH; và biết bao thương tiếc cho gia đình tang quyến.”

“Đại diện Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận, chúng tôi xin gởi lời chia buồn cùng gia đình tang quyến. Nguyện cầu linh hồn An-Tôn Trung Tướng Phạm Quốc Thuần sớm hưởng thiên nhan Chúa,” Mũ Đỏ Hùng nói thêm.

Nghi thức Lễ Phủ Cờ VNCH. 
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Hội Ái Hữu Lực Lượng Đặc Biệt, tâm tình: “Tôi là cựu sinh viên sĩ quan thụ huấn tại Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức. Lúc đó Tướng Phạm Quốc Thuần là chỉ huy trưởng của quân trường này. Khi ra đơn vị, tôi từng là trại phó của của căn cứ Thiện Ngôn, thuộc lãnh thổ của Quân Khu III, mà Tướng Thuần là tư lệnh. Để tưởng nhớ đến người thầy trong cuộc đời binh nghiệp, nên tôi đến tiễn đưa ông lần cuối. Nguyện cầu linh hồn ông sớm được về nước Chúa.”

Ông Vũ Đình Trung, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan(SVSQ) Trừ Bị Thủ Đức, nói: “Cố Trung Tướng Phạm Quốc Thuần đã từng giữ chức vụ quan trọng như tư lệnh Quân Đoàn III, tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức, chỉ huy trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang… Theo tôi, ông rất xứng đáng là một tướng lãnh tài ba của Quân Lực VNCH. Xin đại diện cho cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, tôi có lời chia buồn cũng tang quyến, và nguyện cầu linh hồn của Tướng Thuần sớm được an nghĩ nơi nước Chúa.”

Lễ Phủ Cờ VNCH. 
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Định Nguyễn, hội trưởng Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh, nói: “Cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần nguyên là tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, ông là một vị tướng lãnh khả kính của các cựu quân nhân Sư Đoàn 5, nên chúng tôi đến đây để tiễn đưa vị tướng tư lệnh của chúng tôi về an nghỉ nơi gần bên Chúa.”

Ông Nguyễn Văn Long, đại diện tang quyến có lời cảm tạ đại diện các hội đoàn và đồng hương dến dự.

Cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần sinh ngày 31 Tháng Tám, 1926, tại Hà Đông, Việt Nam.

Lễ Trao Quốc Kỳ VNCH, Tổ Quốc Ghi Ơn
 cho đại diện tang quyến. 
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Năm 1951, ông theo học Khóa 5 Hoàng Diệu Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.

Năm 1956, ông làm trung đoàn trưởng Trung Đoàn 33 Sư Đoàn 13 Khinh Chiến. Ngày 26 Tháng Mười, 1959, ông được thăng thiếu tá tạm thời.

1960-1960: Tham mưu trưởng Sư Đoàn 21 Bộ Binh.

1960-1961: Tham mưu trưởng Sư Đoàn 22 Bộ Binh.

1962-1964: Tham mưu trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

Các hội trưởng Quân Lực VNCH đến dự (từ trái)
 Nguyễn Định (Sư Đoàn 5 Bộ Binh),
 Nguyễn Văn Hùng (Nhảy Dù) và Vũ Đình Trung
 (Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức). 
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

1964-1965: Tham mưu trưởng Quân Đoàn IV và Vùng 4 Chiến Thuật.

1965-1969: Tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

1969-1973: Chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức.

1973-1974: Tư lệnh Quân Đoàn III và Quân Khu 3.

1974-1975: Chỉ huy trưởng Quân Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. [kn]

3 comments:

 1. Tin Buồn
  Chúng tôi vừa nhận tin buồn, xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

  Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, đã mệnh chung, sáng hôm nay, thứ Sáu, 18/08/2023, tại Nam California.
  Hưởng thượng thọ 98 tuổi.

  Có tin thêm, sẽ thông báo đến Quý Vị, Quý NT và CH..

  Trân trọng.
  BMH ///
  Washington, D.C

  ReplyDelete
 2. From: HUNG NGUYEN THANH
  Date: August 18, 2023 at 4:25:48 PM GMT-4
  Subject: Fwd: Tin buồn
  Kính chuyển
  TIN BUỒN
  Trung Tướng Phạm Quốc Thuần vừa ra đi sáng nay bên Nam Cali.
  Kính nguyện cầu hương linh Tr/Tướng Phạm Quốc Thuần sớm siêu
  thăng miền Cực Lạc .
  Trân trọng
  Nguyễn Thành Hưng

  ReplyDelete
 3. Từ: thuong le
  Date: Th 6, 18 thg 8, 2023 vào lúc 21:27
  Subject: Fw: Tin buồn
  Xin báo tin đến Quý Chiến Hữu:
  Trung Tướng Phạm Quốc Thuần vừa ra đi sáng nay bên Nam Cali. Hưởng thọ 98 tuổi.
  Ngày giờ mất và chi tiết sẽ báo sau khi có đủ thông tin do gia đình Của Tướng Thuân cho biết.

  Trân trọng
  Lê Anh Thượng
  * Vì không có Email của các Hội Đoàn Quân Đội ở Seattle nên đành gởi thông báo này đến Quý Vị để biết và chuyển tin dùm. Thành thật cảm ơn.

  ReplyDelete